Юридична діагностика (Due Diligence)

Юридична діагностика (Due Diligence)

Метою «due diligence» є розкриття поточним чи майбутнім власникам компанії достовірної інформації про діяльність компанії. Юридична діагностика дозволяє сформувати перелік конкретних дій для підвищення стійкості компанії до зовнішніх і внутрішніх юридичних впливів (позови, претензії, перевірки, розірвання договору і т.д.). Залежно від інтересів Клієнта - замовника «due diligence», тривалість, коло досліджуваних питань у кожному конкретному випадку можуть бути різними. У багатьох випадках юридична діагностика охоплює всю діяльність компанії й полягає в аналізі всіх ризиків компанії та розробці пропозицій щодо їх усунення.

Наші послуги:

• комплексна юридична експертиза установчих та інших документів підприємства, договорів на їх відповідність вимогам чинного в Україні законодавства, а також з метою виявлення можливих ризиків та шляхів їх мінімізації;

• перевірка діяльності підприємства на предмет стійкості до зовнішніх впливів та недружніх поглинань;

• надання консультацій та рекомендації щодо усунення виявлених у процесі юридичної діагностики ризиків та/або недоліків у правовому забезпеченні діяльності компанії.