Корпоративні конфлікти

Корпоративні конфлікти

«Лавринович і Партнери» консультує та надає юридичну допомогу при вирішенні будь-яких корпоративних конфліктів між акціонерами або учасниками.

Наші послуги:

• розробка судової лінії захисту інтересів Клієнта; юридичний супровід судових спорів та ініціювання нових необхідних судових процесів з метою захисту прав та інтересів Клієнта;

• допомога в реалізації судових заходів забезпечення, запобіжних заходів;

• юридичний супровід отримання контролю над реєстром власників цінних паперів емітента у випадку втрати такого контролю внаслідок протиправних дій третіх осіб;

• оспорювання незаконно внесених змін щодо Клієнта до реєстру власників цінних паперів та до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

• юридична допомога в організації та проведенні загальних зборів, здійснення контролю за проведенням загальних зборів акціонерів із залученням працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.