Новини

12 Липня 2019
Статутний капітал

Статутний капітал

Серед наступних нововведень, запроваджених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі – «Закон»), можна виділити змінений порядок збільшення/зменшення розміру статутного капіталу товариства.

Як і раніше, зміна розміру статутного капіталу товариства відноситься до компетенції Загальних зборів.

Рішення вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосують 3/4 голосів від загальної кількості всіх учасників. Вклад учасників (у формі грошей, цінних паперів, іншого майна) виражається у національній валюті України та додатково може мати відсоткове співвідношення. Водночас, у разі внесення вкладу у не грошовій формі, його грошова оцінка підлягає затвердженню 100% голосів всіх учасників (тобто одностайно).

Окрім того, відтепер про розмір статутного капіталу товариства не обов’язково зазначати в статуті.

Збільшення розміру статутного капіталу може бути здійснено:

• виключно після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі;
• без додаткових вкладів учасників за рахунок нерозподіленого прибутку товариства, при цьому склад учасників та співвідношення розмірів їх часток у такому разі не можуть бути змінені;
• за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб шляхом:

1) прийняття Загальним зборами рішення про необхідність залучення додаткових вкладів із зазначенням загальної суми збільшення статутного капіталу;

2) внесення додаткових вкладів (у формі грошей, цінних паперів, іншого майна):

– учасниками, які мають переважне право, у строк не більше ніж протягом одного року,

– третіми особами та іншими учасниками, після спливу строку для внесення вкладів учасниками із переважним правом, і що відбувається не більше ніж протягом шести місяців;

3) прийняття Загальними зборами рішення, у строк до одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, про затвердження:

– результатів внесення додаткових вкладів,
– розміру часток кожного з учасників з урахуванням фактично внесених вкладів,
– збільшеного остаточного розміру статутного капіталу, який було сплачено.

Особливості зменшення розміру статутного капіталу товариства:

• зменшення номінальної вартості часток учасників не призводить до зміни співвідношення номінальної вартості їх часток;
• про прийняте рішення щодо зменшення розміру статутного капіталу, Виконавчий орган письмово повідомляє кожного незабезпеченого кредитора товариства.

Наслідком прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу може стати звернення кредитора із вимогою до товариства про:

1) укладення договору забезпечення виконання зобов’язань, або (за вибором товариства)
2) дострокове виконання зобов’язання перед ним, або (за вибором товариства)
3) укладення іншого договору з кредитором.

Якщо залишились питання, просимо звертатись до Асоційованого партнера Артура Кіяна.