Новини

28 Березня 2016
Станіслав Скрипник – заступник голови нового Комітету НААУ з питань медіації

Національною асоціацією адвокатів України (далі – НААУ) створено новий Комітет з питань медіації, заступником голови якого став Станіслав Скрипник, Виконавчий партнер Юридичної фірми «Лавринович і Партнери».

В рамках  реформування системи правосуддя України законодавче врегулювання спорів за допомогою медіації є суспільно важливим питанням. Наразі в Україні відсутнє спеціальне законодавство з питань медіації, існують лише законопроекти.

Новостворений комітет буде сприяти активному поширенню медіації в адвокатському товаристві та дасть змогу адвокатам підвищити рівень своєї професійної майстерності.

Втілення медіації як нового виду адвокатської діяльності знизить навантаження на суддів з розгляду різного роду спорів, та значно підвищить роль адвокатури в суспільстві.

Додатково:                                                                                                  

Національна асоціація адвокатів України (далі – НААУ) створена у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і є всеукраїнською недержавною некомерційною неприбутковою професійною організацією, яка об’єднує всіх адвокатів України з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування, створена на засадах професійної належності.

Медіація – метод врегулювання спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає конфліктуючим сторонам прийти до взаємно прийнятного вирішення спірних питань.