Новини

5 Квітня 2018
Перспективи положень щодо non-compete та non-solicitation agreements

Юрист Lavrynovych & Partners Law Firm Анатолій Рибачок  прокоментував виданню “Юридична практика” перспективи та наслідки імплементації в чинне трудове законодавство України положень щодо non-compete та non-solicitation agreements.

“Необхідно розуміти, що поява норми про non-compete agreements в законодавстві буде суперечити чинній Конституції України, яка гарантує кожному громадянину право заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає (ст. 43). Практично ідентичне положення міститься і в проекті нового Трудового кодексу України (ст. 20). Це означає, що така умова, фактично, не може застосовуватись на практиці і буде порушувати права працівника.

У той же час, поява норми про non-solicitation в новому Трудовому кодексі може істотно посилити відповідальність несумлінного співробітника. З одного боку, це більше захистить інтереси роботодавців, а з іншого, знизить рівень конкуренції між компаніями на ринку. Важливо пам’ятати, що чинне законодавство України та судова практика вже передбачає відповідальність такого співробітника на підставі загальних положень про відшкодування шкоди.

Підводячи підсумок, слід зазначити, що наше законодавство не готове до впровадження жодного з цих двох інститутів. У той же час, їх імплементація істотно вдосконалила б правила ведення бізнесу в Україні та створила б правові основи захисту порушених прав роботодавців від їх недобросовісних співробітників.”