12 Липня 2019
Статутний капітал

Статутний капітал

Серед наступних нововведень, запроваджених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі – «Закон»), можна виділити змінений порядок збільшення/зменшення розміру статутного капіталу товариства.

Як і раніше, зміна розміру статутного капіталу товариства відноситься до компетенції Загальних зборів.

Рішення вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосують 3/4 голосів від загальної кількості всіх учасників. Вклад учасників (у формі грошей, цінних паперів, іншого майна) виражається у національній валюті України та додатково може мати відсоткове співвідношення. Водночас, у разі внесення вкладу у не грошовій формі, його грошова оцінка підлягає затвердженню 100% голосів всіх учасників (тобто одностайно).

Окрім того, відтепер про розмір статутного капіталу товариства не обов’язково зазначати в статуті.

Збільшення розміру статутного капіталу може бути здійснено:

• виключно після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі;
• без додаткових вкладів учасників за рахунок нерозподіленого прибутку товариства, при цьому склад учасників та співвідношення розмірів їх часток у такому разі не можуть бути змінені;
• за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб шляхом:

1) прийняття Загальним зборами рішення про необхідність залучення додаткових вкладів із зазначенням загальної суми збільшення статутного капіталу;

2) внесення додаткових вкладів (у формі грошей, цінних паперів, іншого майна):

– учасниками, які мають переважне право, у строк не більше ніж протягом одного року,

– третіми особами та іншими учасниками, після спливу строку для внесення вкладів учасниками із переважним правом, і що відбувається не більше ніж протягом шести місяців;

3) прийняття Загальними зборами рішення, у строк до одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, про затвердження:

– результатів внесення додаткових вкладів,
– розміру часток кожного з учасників з урахуванням фактично внесених вкладів,
– збільшеного остаточного розміру статутного капіталу, який було сплачено.

Особливості зменшення розміру статутного капіталу товариства:

• зменшення номінальної вартості часток учасників не призводить до зміни співвідношення номінальної вартості їх часток;
• про прийняте рішення щодо зменшення розміру статутного капіталу, Виконавчий орган письмово повідомляє кожного незабезпеченого кредитора товариства.

Наслідком прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу може стати звернення кредитора із вимогою до товариства про:

1) укладення договору забезпечення виконання зобов’язань, або (за вибором товариства)
2) дострокове виконання зобов’язання перед ним, або (за вибором товариства)
3) укладення іншого договору з кредитором.

Якщо залишились питання, просимо звертатись до Асоційованого партнера Артура Кіяна.

6 Червня 2019
Корпоративний договір при організації корпоративних відносин між учасниками господарських товариств

З прийняттям Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» Корпоративний договір зайняв особливе місце при організації корпоративних відносин між учасниками господарських товариств.

Корпоративний договір – це договір, за яким учасники товариств зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.

На що слід звернути увагу при укладанні Корпоративного договору:

1. форма договору письмова (нотаріальне посвідчення не є обов’язковим);

2. договір є безвідплатним;

3. сторонами договору є лише учасники товариства;

4. Корпоративний договір є обов’язковим тільки для його сторін (тобто для інших учасників і третіх осіб він не має юридичної сили);

5. Корпоративний договір є конфіденційним, інформація про нього відсутня у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Винятком є укладення договору, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належить державі або територіальній громаді;

6. Корпоративний договір, яким встановлюється обов’язок учасників забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління товариства, є нікчемним.

Що можна передбачити у договорі:

– обов’язок учасників реалізовувати свої права та повноваження певним чином;

– обов’язок утриматися від продажу частки до настання певних обставин;

– додаткові зобов’язання учасників;

– визначити процедуру викупу або відчуження частки у статутному капіталі;

– визначити умови, на яких учасник вправі придбати або відчужити свою частку, і випадки, за яких таке право виникає;

– визначити випадки, за яких у учасника виникає право або обов’язок продати свою частку, та умови такого продажу;

– включити положення, в разі порушення яких, передбачається примусове виконання обов’язку продати частку;

– визначити процедуру оцінки майна, що вноситься до статутного капіталу;

– сторони можуть передбачити штрафи за порушення режиму конфіденційності Корпоративного договору, порядок врегулювання спорів та інше.

Враховуючи те, що на практиці суперечки між учасниками виникають доволі часто, для уникнення судових спорів та оперативного вирішення конфліктних ситуацій, використання Корпоративного договору може суттєво оптимізувати діяльність бізнесу.

З питань розроблення Корпоративних договорів, спорів, які виникають з його реалізації, просимо звертатися до Артура Кіяна асоційованого партнера Lavrynovych & Partners Law Firm.

28 Травня 2019
Про нові можливості для бізнесу в сфері корпоративних відносин

Набрання 17 червня 2018 року чинності Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі – Закон про ТОВ) справило чи не найбільший вплив на корпоративне право в цілому.

Менше місяця залишається, коли положення статутів ТОВ та ТДВ, що не відповідають Закону про ТОВ, втратять свою чинність.

Про основні зміни, нові можливості в сфері корпоративних відносин – в наших подальших оглядах.

 

І. Зміни в корпоративному управлінні ТОВ та ТДВ

Застарілі та як наслідок вже і недосконалі правила регулювання питань корпоративного управління в ТОВ та ТДВ (надалі – Товариствах), підштовхнули законодавця взятися за розробку й ухвалення нового профільного Закону, який би вивів питання управління в товариствах на новий і сучасний рівень.

Зокрема, чималих змін зазнало і корпоративне управління товариством – докорінно змінивши деякі підходи і розуміння у представників бізнесу. Потреба у подальшому застосуванні таких нових правил, безперечно зумовило і переформатування ними своєї роботи.

Серед основних таких змін, які потребують більш детального вивчення та роз’яснення, можна виділити наступні:

1. запровадження інституту Наглядової ради, представники до якої обираються Загальними зборами та їх основна функція полягає у контролі за діяльністю виконавчого органу й вирішення питань, віднесених до їх компетенції зборами учасників;

2. зміна порядку прийняття рішень Загальними зборами:

– скасовано поняття кворуму. Основна вимога – це належним чином повідомити всіх учасників про скликання Загальних зборів.

– введено процедуру заочного голосування.

– запроваджено критерій по досягненню рівня необхідної кількості голосів для прийняття тих чи інших рішень, – починаючи від простої більшості до одностайності, що залежить від питань, які вирішуються Зборами.

– чітко закріплено право передбачити в статуті іншу кількість голосів учасників, необхідну для прийняття рішень;

3. наділення учасників товариств правом на проведення Загальних зборів за межами території України або прийняття у них участі в режимі відеоконференції;

4. впроваджено механізм конвертації боргу в капітал (частку в статутному капіталі ТОВ), ще відомий як debt-to-equity swap;

5. можливість врегулювання відносин учасників в Корпоративному договорі;

6. запроваджено нові правила правонаступництва в Товариствах;

7. відміна обов’язковості обрання Ревізійної комісії;

8. заборона конкуренції для члена виконавчого органу в сфері діяльності, яка є основною для товариства.

 

Якщо залишились питання, просимо звертатися до асоційованого партнера Артура Кіяна

4 Березня 2019
Ставки судових зборів 2019

Шановні колеги, для Вашої зручності ми підготували таблицю основних ставок судового збору у 2019 році.
Завантажити версію для друку

 

9 Серпня 2018
Справа на мільярд

У своїй авторській колонці для LIGA.net партнер та керівник практики захисту бізнесу Lavrynovych & Partners Law Firm Денис Овчаров  розповідає про подробиці та розгортання резонансної “справи на мільярд”.

http://blog.liga.net/user/dovcharov/article/30691

Как развивается дело одной масштабной “преступной группировки”.

“Прокуратура Киева расследует закупки аутстаффинговых услуг крупнейшими украинскими и международными компаниями. Сумма ущерба интересам государства – более 955 млн. грн”. – это сообщение облетело ведущие СМИ. 11 июля 2018 Днепровский суд г.Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и на основании неправомерного решения суда компании “Промоушн Стафф” и “Промоушн Аутсорсинг” обязаны предоставить временный доступ и возможность изъятия документов, которые касаются отношений с заказчиками. Речь идет о периоде 2014-2018, а в списке клиентов значится более 50 крупнейших компаний.

Существует много поводов для правоохранителей «зайти» в бизнес, начиная с уклонения от уплаты налогов, заканчивая финансированием терроризма. Но дело “Промоушн” особенное – в нем все «сливки» статей уголовного кодекса по которым заходят гости в погонах. Формально дело расследуется по статье 364 УК Украины, –  злоупотребление служебным положением. Если почитать материалы дела, то увидим обвинения в создании организованной преступной группировки, уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация денег добытых преступным путем и конечно же финансирование терроризма. Это дело уникальное по масштабу, а также по своей глупости и абсурдности. Итак, история моего клиента. История дела на миллиард.

Что это – новый криминальный стартап или системный наезд на отрасль? В реестре судебных решений, мы обнаружили интересное определение про обыск компании, которая предлагает такие же услуги как наш клиент. Здесь нет приговора в отношении должностных лиц фигурантов этого дела, но ознакомившись с фабулой легко прийти к выводу что мой клиент не первопроходец. Специфика предоставления услуги, которую оказывает “Промоушн Стафф” и “Промоушн Аутсорсинг” состоит в том, что при ее оплате заказчик платит НДС и можно предположить, что у некоторых конкурентов возникает желание этот ндс «слить». Подобная схема элементарно вскрывается при налоговой проверке. Единственная проблема правоохранителей на сегодня – это убедить следственного судью эту проверку санкционировать. Так как в последнее время судьи регулярно в этом отказывают. Итак, если предположить что кого-то из конкурентов «ребята» уже «отработали», вполне логично что увидев оборот нашего клиента кто-то решил, что словил джек-пот. Осталось лишь придумать точку входа. И тут появилась проблема. Первая – она должна быть, с одной стороны, юридически не опасной, а с другой, чтоб все понимали последствия после того как войдут в дело☺. Вторая проблема –  точка входа также должна быть в рамках подследственности органа, который расследует. И самое важное: т.к. в списке контрагентов моего клиента крупнейшие компании страны, которые стоят на учете как крупнейшие плательщики налогов, нужно как то поставить под сомнения налоговые проверки, которые эти компании регулярно проходят. Так появилось это чудо юридической мысли.

Ребята нашли «левое» уголовное производство  в котором нет моего клиента.

В рамках этого “левого” производства следователь по особо важным делам подает ходатайство про временный доступ к документам компаний  “Промоушн Аутсорсинг” и “Промоушн Стафф”, где он утверждает что: «Неустановленными лицами внедрен противоправный механизм по предоставлению крупнейшим бюджетообразующим предприятиям страны, в том числе предприятиям с иностранным капиталом, услуг по незаконному выведению денежных средств за рубеж и уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей. Среди компаний названы: “Хуавей Украины”, “Самсунг електроникс Украина компани”, “Киевстар”, “Новая почта” и другие – обвинение в ст. 212 -уклонение от уплаты налогов

“Установлено, что должностные лица указанных выше предприятий, вступив в сговор неустановленными лицами, перечисляют на счета подконтрольных им отечественных коммерческих структур «Промоушн Аутсорсинг» и «Промоушн Стафф» денежные средства за якобы предоставление последним собственных квалифицированных специалистов необходимых для выполнения основной деятельности заказчика» – обвинение в ст. 255 УК  Создание организованной преступной группировки.

“В то же время, реальной деятельности «Промоушн аутсорсинг» и «Промоушн Стафф» не осуществляют, у них отсутствует кадровый состав и материально техническая база поиска сотрудников, а именно рабочие, которые работают на предприятиях заказчиков противоправных услуг, фактически не имеют никакого отношения к указанным коммерческих структур – обвинение в ст. 205 УК фиктивное предпринимательство.

“Также, по имеющимся данным, к функционированию указанной противоправной схемы могут быть причастны должностные лице ДФС, которые злоупотребляя служебным положением осуществляют прикрытие указанной незаконной финансовой схемы и не предпринимают предусмотренные законодательством меры по ее прекращения  – обвинение в ст. 364 УК- злоупотребление служебным положением.

“В результате совершения указанных правонарушений вышеуказанных предприятий, а также с использованием подконтрольных предприятий – нерезидентов, неустановленные личности осуществили финансовые операции … с целью вывода денежных средств в теневое неконтролируемое государством обращение, перевод их в наличность и их легализации … в сумме более 100 млн. грн.- обвинение в ст. 209 УК -Легализация денег добытых преступным путем

А финансирование терроризма?!!!!!

Как утверждают оперативные сотрудники СБУ г. Киева и Киевской области

“Установлено, что управление указанными компаниями осуществляется из Российского представительства (г.Москва), что не исключает возможность вывода денежного капитала реального сектора экономики Украины в государстве агрессора” -обвинение в ст. 258-5 УК Финансирование терроризма.

И это все на основании выводов независимого эксперта. В рамках экспертизы ставились вопросы, которые не основывались на первичных документах фигурантов дела. Экспертиза проведена с грубыми нарушениями Законов Украины. Эксперту предоставили только реестры выданных налоговых накладных за период 2016-2018 гг., информацию о количестве застрахованных лиц и уплаченных за них единых социальных взносов, согласно отчетов за январь 2015 – февраль 2018. Эксперт с молниеносной скоростью обработала весь этот массив информации и предоставила ответы в течении 2-х дней с момента получения материалов. При этом без исследования первичных финансово-хозяйственных документов эксперт делает юридически-обвинительное заключение. Как итог – выводы поражают своей «экспертностью», что подтвердило проведенние рецензирования.

Вся эта ересь попадает от следователя к следственному судье. Не факт, что они друзья в Fb, но в реестре судебных решений у них 56 общих процессуальных документов. Один подает ходатайства, а другой их удовлетворяет, в той форме, в которой просят – без изменений. Когда у тебя друг следственный судья, зачем проверять обоснованность ходатайства, сверять номера ЄРДР с выдержкой и проверять какое отношение мой клиент и его контрагенты, имеют к уголовному производству № 42017100000001297.  Некогда и вычитать определение про временный доступ.

Ну и понеслось: не успели вручить определение суда, как его опубликовали в реестре судебных решений. Мы насчитали до 12-ти тон оригиналов документов, которые у нас требуют. Не проблема была б их выдать, но есть одно, но! Нет процедуры их возврата по временному доступу. Единственный способ возврата доков — это когда их забирают во время обыска.  С одной стороны мы ждем гостей, а с другой подали апелляцию на решение суда о временном доступе  и передали доки на судебно-экономическую экспертизу, которая даст ответ на все интересующие следствия вопросы. Продолжение следует…

22 Червня 2018
Прийняття управлінських рішень під час кримінального переслідування компанії.

Lavrynovych & Partners Law Firm спільно з European Business Association запрошують взяти участь у Відкритій лекції: Прийняття управлінських рішень під час кримінального переслідування компанії.

Реєстрація https://eba.com.ua/event/vidkryta-lektsiya-pryjnyattya-upravlinskyh-rishen-pid-chas-kryminalnogo-peresliduvannya-kompaniyi-2018-05-25-13-02/

Відкрита лекція: Прийняття управлінських рішень під час кримінального переслідування компанії

 

6 Червня 2018
До вас прийшли з обшуком. Що ж робити?

Своєю думкою щодо вирішення питань корупції правоохоронних органів поділився керівник практики захисту бізнесу, партнер Lavrynovych & Partners Law Firm Денис Овчаров у статті для Mind. UA

Читайте за посиланням: https://mind.ua/openmind/20185510-komu-zanesti-yak-pravilno-povoditisya-zi-slidstvom

 

24 Квітня 2018
Український бізнес та інвестиції в Австрію

23 квітня Lavrynovych & Partners Law Firm провела ще один масштабний захід, присвячений українському бізнесу та інвестиціям в Австрію. Представники різних сфер бізнесу отримали можливість познайомитись з конкретними прикладами успішного бізнесу українців в Австрії та правового супроводу таких проектів. Керуючий партнер Lavrynovych & Partners Law Firm Maksym Lavrynovychрозповів про інвестування в Австрії, а партнер BRANDSTETTER, BAURECHT, PRITZ & PARTNER Rechtsanwälte KG (BPPA) Домінік Баурехт окремо зосередився у своєму виступі на правових аспектах ведення бізнесу в Європі. Ресторатор Владимир Ядловский (Vladimir Yadlovsky) поділився досвідом відкриття ресторану у Відні, а маркетинг директор Fiori Company Марина Рожко (Marina Rozhko)надихнула всіх присутніх свіжим поглядом на креатив та системний підхід, завдяки яким можливо підкорити будь-який ринок. 

https://www.facebook.com/pg/LPartners/photos/?tab=album&album_id=10155117758586268

 

 

 

20 Квітня 2018
Основні аспекти нововведень щодо посилення відповідальності за проведення незаконних дій з нерухомістю

Асоційований партнер Lavrynovych & Partners Law Firm Артур Кіян прокоментував виданню Экономические известия основні аспекти нововведень щодо посилення відповідальності за проведення незаконних дій з нерухомістю, а також надав рекомендації щодо превентивних заходів спрямованих на збереження майна.

Министерство юстиции проводит «генеральную» зачистку рынка нотариальных услуг в сфере недвижимости. По информации министерства, на сегодня почти 200-м нотариусам и государственным регистраторам аннулирован или приостановлен доступ к Госреестру имущественных прав на недвижимость.

Минюст зачищает рынок от «черных нотариусов»

C 1 января 2018 г. значительно усилена ответственность (вплоть до уголовной) для нотариусов и регистраторов в области недвижимости. Увеличение уровня такой ответственности произошло еще в конце 2016 г. (в связи с принятием т.н. антирейдерского закона №1666-VIII), информируют Экономические Известия.

Данным законом были внесены изменения, в частности, в Уголовный кодекс. Регистраторов и нотариусов включили в перечень субъектов преступлений, связанных с подделкой документов, печатей, штампов и их сбыта (ст. 338), а также с злоупотреблением полномочиями лиц, предоставляющих публичные услуги (ст.365).

Также, по словам адвоката юридической фирмы Ильяшев и партнеры» Алексея Христофорова, были внесены изменения в ст. 358 «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт и использование поддельных документов, печатей, штампов» и ст. 364 «Злоупотребление властью или служебным положением», усиливающие уголовную ответственность.

Эти законодательные новшества связаны с увеличением эпизодов рейдерства, которые в свою очередь выполнимы при поддержке «черных» нотариусов. По официальным данным, за последние 16 лет в Украине произошло более 30 тыс. рейдерских атак. Все это работа «черных» нотариусов и регистраторов.

Как сообщил «і» ассоциированный партнер Lavrynovych&Partners Law Firm Артур Киян, этим законом была усилена ответственность за подделку документов, печатей, штампов, бланков в сфере регистрации: «За такие действия грозит штраф в размере до 17 тыс. грн, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы до двух лет. За выдачу регистратором, нотариусом поддельных официальных документов, предусматривается ограничение свободы до 5 лет. В Кодексе Украины об административных правонарушениях предусмотрено наложение штрафа на лиц, нарушающих сроки и порядок регистрации прав на недвижимость, и бизнес в размере от 3,4 до 6,8 тысяч гривен. Если же в течение года регистратор «сделает ошибку» во второй раз, сумма штрафа значительно увеличится, и будет составлять от 5,1 до 8,5 тысяч гривен».

Интересно, что в Нотариальной палате Украины (НПУ) заявляют, что на сегодня большинство случаев отключения от реестров происходят из-за отсутствия четких критериев и технических ошибок регистраторов. Ну, это и понятно, должна же, хоть как-то НПУ защищать себя и своих членов.

«Это позиция НПУ, которая, на наш взгляд, является спорной. В то же время Министерство юстиции отключение нотариусов от реестров связывает с прямыми нарушениями. В частности, по словам замминистра по вопросам государственной регистрации Елены Сукмановой, отключение нотариусов от реестра является своего рода наказанием за противоправные действия. И это действительно так», — сообщил «і» партнер юридической компании JUSTL Игорь Млечко.

Он также добавил, что, по мнению НПУ, не является осознанным нарушением, то важно понимать, что значительная часть рейдерских атак базируется как раз на таких технических ошибках. Как пример, в ходе регистрации умышленно допускается ошибка при введении параметра объекта, что позволяет осуществить повторную регистрацию на ранее зарегистрированный объект (т. н. двойная регистрация).

В начале 2017 г. начал работу механизм ведомственного контроля Минюста, с помощью которого планировалось мониторить действия государственных регистраторов (включая нотариусов), и реагировать на выявленные нарушения во время проведения регистрационных действий. Можно сказать, что такие ошибки были и есть, и умышленными, и неумышленными.

«По результатам работы были обнаружены более десяти типичных ошибок при совершении регистрационных действий, эти результаты опубликованы. Анализ указанного документа дает все основания полагать, что причины ошибок в большинстве вызваны отсутствием четких инструкций пользователя и слабой технической подготовкой регистраторов», — заявил «і» Игорь Самолетов, руководитель департамента уголовной практики «Алексеев, Боярчуков и партнеры».

Как часто госрегистратору, в том числе нотариусу, предоставляют поддельные документы, на основании которых он просто вынужден зарегистрировать сделку покупки-продажи жилья? Может ли опытный нотариус или госрегистратор определить эту подделку?

«Статистики подобных эпизодов нет. Тем не менее, нередки случаи, когда госрегистраторам и нотариусам в целях регистрации предоставляются поддельные документы. Важно понимать, что госрегистратор, в том числе нотариус, не являются экспертами в вопросах проверки подлинности документов. Если пакет документов в базовом аспекте соответствует закону и отсутствуют прямые основания для отказа в регистрации (предусмотренные ст. 24 закона №1952-IV от 01.07.2004 г.), госрегистратор обязан зарегистрировать объект», — говорит Игорь Млечко.

По его мнению, другое дело, когда поддельные документы предоставляются опытному частному нотариусу, и он по определенным признакам выявляет или подозревает подделку, то такой нотариус просто может отказаться участвовать в такой сделке.

Как считает Артур Киян, опытный и внимательный госрегистратор во многих случаях способен отличить, какой пакет документов попал к нему на рассмотрение, и нет ли там скрытых мотивов: «Убежден, что более тщательная проверка документов, а также всех нюансов в доступных реестрах, свела бы к минимуму случаи с нарушением прав собственности в Украине. Со своей стороны, перед приобретением недвижимости мы всегда рекомендуем обращаться к юристам для проведения полного анализа, как самого объекта, так и документов по предстоящей сделке. Ведь лучше предусмотреть все возможные риски, чем бороться с последствиями».

А Игорь Самолетов, в свою очередь, уверен, что в круг полномочий государственного регистратора не входит проведение полноценной экспертизы подаваемых документов.

Этому процессу также помогает созданная комиссия по противодействия рейдерству, созданная при Минюсте. Однако, как отмечает Игорь Млечко, комиссия не может обеспечить оперативность рассмотрения жалоб, что в вопросах рейдерства является одним из главных факторов защиты нарушенных прав. А во-вторых, она нередко принимает неоднозначные и неаргументированные с точки зрения закона и существующих обстоятельств решения (в виде приказов).

Однако Артур Киян имеет другое мнение. Он считает, что подача жалобы в Комиссию является более быстрым способом защиты, чем обращение с исковым заявлением в суд, где срок рассмотрения иска составляет минимум 2 месяца, не включая возможное апелляционное обжалование: «Тем не менее, мы не рекомендуем рассматривать возможность подачи жалобы в Комиссию, как единственный вариант по защите нарушенных прав. Положительное решение Комиссии всего лишь отменит определенное регистрационное действие, а документы, на основании которых они проводились, останутся действовать, что непременно подталкивает к необходимости обжаловать их в судебном порядке. Следует понимать, что Комиссия некомпетентна устанавливать наличие либо отсутствие тех или иных фактом, например в части подделки документа».

Как сегодня можно охарактеризовать рынок «черных» нотариусов, сузился ли он или, наоборот, расширился?

На сегодня рынок «черных» нотариусов значительно сузился. Это, как считает Кристина Ямельская, юрист юридической компании «Алексеев, Боярчуков и партнеры», произошло благодаря позитивным изменениям законодательства. А также возможности Минюста временно блокировать или аннулировать доступ в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и в Единый государственный реестр юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований для государственных регистраторов, и нотариусов, а также лишать нотариусов-государственных регистраторов права на занятие нотариальной деятельностью.

Тем не менее, Игорь Млечко считает, что рынок «черных» нотариусов однозначно не сузился, а возможно даже и расширился: «Данное мнение косвенно подтверждает подготовленный Министерством юстиции список регистраторов и нотариусов, которым временно ограничено или аннулировано доступ к государственным реестрам». Так, действительно, по структуре списка прослеживается планомерное увеличение эпизодов отключения регистраторов и нотариусов от реестров, с динамикой на увеличение. Согласно списку, в 2017 г. произошло около 90 случаев временного отключения или аннулирования, а в первые три месяца 2018 г. — 152.

Поэтому всем следует быть во всеоружии. Если возникло подозрение, что вашим имуществом «заинтересовались», следует действовать на опережение по воплощению превентивных мер, которые значительно усложнят возможность проведения незаконных действий, а также возможность получить оперативные сведенья о попытке совершения перерегистрации (то есть до того момента, когда регистрация уже произойдет).

Читать полностью на http://markets.eizvestia.com/full/1804-minyust-zachishhaet-rynok-ot-chernyx-notariusov

 

 

4 Квітня 2018
Для багатьох юристів набути статус партнера- жадана, але нездійснення мрія

Станіслав Скрипник розповів про шлях до ефективного партнерства журналу “Український юрист”. 

В одній із публікацій журналу «Український Юрист» ми зазначали, що  метою «LP» є поступово, крок за кроком виростити своїх фахівців всередині фірми. Можна сказати, що цей же підхід ми практикуємо і щодо партнерів –як правило, всі вони пройшли шлях до партнерства –із рядових юридичних посад. Вважаємо, що це є вкрай важливим мотиваційним стимулом  для персоналу, адже вони щоденно і наочно бачать перед собою приклади осіб, що завдяки наполегливій праці та вдалому особистісному розвитку – в результаті посіли партнерську посаду. Працівник відчуває, що в нього є всі можливості для кар’єрного росту, і він не буде «вічним юристом-виконавцем». Для багатьох юристів набути статус партнера- жадана, але нездійснення мрія, натомість в нашій Фірмі це принцип, втілений в життя. Наприклад, Артур Кіян та Дмитро Савчук, що нещодавно отримали статус асоційованих партнерів, свого часу розпочали свій шлях у «LP» з посад юристів першого рівня, і тривалий час були старшими юристами.

Юристи, що отримали партнерство в результаті свого зростання,  прекрасно розуміють всі операційні процеси діяльності своєї фірми, розділяють і дотримуються її цінностей та правил та, будемо відверті, більш лояльні. Звичайно, є і виклики, з якими їм необхідно впоратись в новому статусі. Так, важливим завданням для нового партнера є як побудова власної команди, так і вибудовування відносин із колегами в новому статусі.  Інше не менш важливе питання – це залучення партнером нових клієнтів, адже малоймовірно, що хтось із діючих партнерів «поділиться» із ним наявними проектами.

Партнер юрфірми –це основний комунікатор у відносинах із клієнтами, саме до нього вони звертаються домовитись про зустріч і потім повідомляють свої проблеми. Партнер –той інструмент, хто проводить зустрічі, визначає умови роботи, підтримує постійній зв’язок з клієнтами та репрезентує їм результат діяльності юристів. Розуміючи, що його питанням займається саме партнер, клієнт відчуває турботливе і серйозне ставлення до себе з боку юрфірми.

Безумовно, основну виконавчу роботу будуть здійснювати команди юристів, і певні поточні чи другорядні питання партнер не може знати досконало. Однак, клієнт завжди вважає, що він єдиний, його ситуація надважлива і що вся юрфірма «живе» тільки вирішенням його проблеми –і він повністю правий, оскільки платить за це гроші. І кожен його дзвінок передбачає, що партнер з першого слова зрозуміє про що йдеться мова і буде в курсі подій. Саме тому, крім підготовки і вичитки основних процесуальних документів чи меморандумів, партнер має також тримати руку «на пульсі» проекта, знати про всі зміни, бути присутнім у всіх листуваннях і на всіх переговорах.