Новини

6 Червня 2019
Корпоративний договір при організації корпоративних відносин між учасниками господарських товариств

З прийняттям Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» Корпоративний договір зайняв особливе місце при організації корпоративних відносин між учасниками господарських товариств.

Корпоративний договір – це договір, за яким учасники товариств зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.

На що слід звернути увагу при укладанні Корпоративного договору:

1. форма договору письмова (нотаріальне посвідчення не є обов’язковим);

2. договір є безвідплатним;

3. сторонами договору є лише учасники товариства;

4. Корпоративний договір є обов’язковим тільки для його сторін (тобто для інших учасників і третіх осіб він не має юридичної сили);

5. Корпоративний договір є конфіденційним, інформація про нього відсутня у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Винятком є укладення договору, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належить державі або територіальній громаді;

6. Корпоративний договір, яким встановлюється обов’язок учасників забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління товариства, є нікчемним.

Що можна передбачити у договорі:

– обов’язок учасників реалізовувати свої права та повноваження певним чином;

– обов’язок утриматися від продажу частки до настання певних обставин;

– додаткові зобов’язання учасників;

– визначити процедуру викупу або відчуження частки у статутному капіталі;

– визначити умови, на яких учасник вправі придбати або відчужити свою частку, і випадки, за яких таке право виникає;

– визначити випадки, за яких у учасника виникає право або обов’язок продати свою частку, та умови такого продажу;

– включити положення, в разі порушення яких, передбачається примусове виконання обов’язку продати частку;

– визначити процедуру оцінки майна, що вноситься до статутного капіталу;

– сторони можуть передбачити штрафи за порушення режиму конфіденційності Корпоративного договору, порядок врегулювання спорів та інше.

Враховуючи те, що на практиці суперечки між учасниками виникають доволі часто, для уникнення судових спорів та оперативного вирішення конфліктних ситуацій, використання Корпоративного договору може суттєво оптимізувати діяльність бізнесу.

З питань розроблення Корпоративних договорів, спорів, які виникають з його реалізації, просимо звертатися до Артура Кіяна асоційованого партнера Lavrynovych & Partners Law Firm.